För att kunna lägga till Knappval för produktvarianter behöver ni först aktivera funktionen Avancerade Produktval.

Lägg till Knappval på en produkt

  1. Navigera till produkten, i er kontrollpanel, som ni vill erbjuda knappval på, t.ex. för Storleks varianter.
  2. Klicka på Hantera produktval.
  3. Välj typen Knappval för produktvalet som ni vill erbjuda knappval på. (Se bilden nedan)

    Hantera Produktval - Knappval Hantera Produktval – Knappval

     

  4. Klicka på Spara och stäng sedan dialogrutan.
  5. Spara produkten. Klart! Se bilden nedan för exempel på hur detta ser ut i butiken.

Produkt med Knappval Exempel på produkt med Knappval