Kopplingen till Fortnox är byggd för att täcka olika behov och ändamål. Några exempel på ändamål är:

  • Sköta bokföringen automatiskt.
  • Hämta produkters lagersaldon från artikelregistret löpande och automatiskt.
  • Skicka produkters lagersaldon löpande och automatiskt till Fortnox.
  • Synkronisera kunddata och beställningshistorik till Fortnox.
  • Enkelt kunna överföra data från Quickbutik till Fortnox och slippa klippa, klistra.

… Eller allt samtidigt. Beroende på ditt ändamål, kan du läsa nedan hur kopplingen fungerar:

Synkronisering av beställningar

När en beställning synkroniseras skickas all data som behövs för att din bokföring ska så komplett som möjligt. Kunder skapas och uppdateras, produkter i beställningen synkroniseras och moms samt leveranssätt registreras automatiskt mot rätt konto.

En beställning synkroniseras automatiskt när en beställning har genomförts och är redo att hanteras. Du kan välja att avaktivera automatiken och synkronisera när du själv önskar det genom att klicka på Fortnox-knappen som finns inne på en beställning i ert kontrollpanel.

Synkronisering av produkter

Produkter synkroniseras automatiskt mellan Fortnox och Quickbutik om detta har aktiverats. Varje gång en produkt skapas eller redigeras, synkroniseras ändringarna till Fortnox artikelregister. Du kan välja att avaktivera automatiken och synkronisera när du själv önskar det genom att klicka på Fortnox-knappen som finns vid redigering av en produkt i ert kontrollpanel.

Produkter som ingår i en beställning som synkroniseras, synkroniseras alltid.

Bokföring

Din bokföring sköts automatiskt vid varje synkronisering till Fortnox. Det är möjligt att automatisera hela flödet för en beställning, hela vägen till att faktiskt bokföra fakturan som skapas.

Fakturor

En beställning i Quickbutik kan väljas att automatiskt skapas som en Order eller som en Faktura (obetald). Du kan välja att automatiskt skapa ett fakturaunderlag i Fortnox och även automatiskt bokföra fakturor som skapas om detta önskas.

Kunder och adresser

Kunder och leveransadresser uppdateras automatiskt i samband med att en beställning synkroniseras. Kund uppdateras, och skapas om inte redan finns (baseras på e-postadress som är den unika identifieraren).

 

Vill du ha hjälp med svårigheter kring företagande och din bokföring?

Har du funderingar och frågor kring företagande och bokföring? Se då vår infosida om detta samt vad våra specialister inom området kan hjälpa dig med: Företags- och bokföringsrådgivning.