Du hanterar dina kategorier under Kategorier i din kontrollpanel. För att skapa huvud- och underkategorier gör du så här:

  1. Navigera till Kategorier i din kontrollpanel.
  2. Klicka på +Skapa kategori.
  3. Ange kategorinamn t.ex Tröjor.
  4. (Valfritt) Välj ”Underkategori till” om du önskar att kategorin ska vara en underkategori till en annan kategori (t.ex Dam).
  5. Lägg till Navigering för att skapa en menypunkt i navigeringen för kategorin.
  6. Tryck Spara. Klart!