Under Inställningar hittar du Länkar som du här kan hantera samtliga länkar som ska hänvisa till en annan plats i butiken.

Du har möjlighet att skapa redirect-länkar av typen 301 och 302.

  • 301 är en HTTP-statuskod för en omdirigering som betyder att sidan har flyttats permanent.
  • 302 är en HTTP-statuskod för en omdirigering som betyder att sidan har flyttats tillfälligt.

Redirect-länkar används mest för att vilja dirigera trafik från en sida som har flyttats. Det kan vara t.ex

  • Att du har valt att ändra länkadressen för en produkt och nu önskar att hänvisa alla som hamnar på den tidigare länken, till den nya länken.
  • Att du har flyttat till Quickbutik och har haft en andra länkadresser i din tidigare webbutik som har inlänkar från t.ex sökmotorer och andra platser på nätet. Du vill därför nu säkerställa att de gamla länkarna pekar rätt, så att t.ex /product.html/p9484-skor-jensen hänvisar till nya länkadressen /skor/jensen-komfort istället för att visa en 404-sida och tappa all tidigare länkkraft.

Vid en 301-redirect förstår sökmotorer att sidan har flyttats och länkkraften vill då förflyttas vidare till den nya sidan (dock aldrig med hela effekten).