Om du har klickat på en länk för din butik och du kommer till en sida som förklarar att den inte går att hitta eller finns så är detta en så kallad 404-sida. Dessa 404-sidor är indikationer på att den butiksadress som tidigare använts till något (produkt, sida, kategori eller liknande) inte längre finns.

Varför uppstår 404-sidor?

Detta kan bero på att man har flyttat sidan, ändrat sidans URI eller tagit bort sidan. Har man då sparat den butiksadressen på något sätt, som exempelvis bokmärkt just den specifika sidan och den inte finns kvar så uppstår en 404-sida.

Detta kan speciellt hända om man ändrar i det kategoriträd som man har byggt upp för sin butik. Om man plötsligt sedan döper om, flyttar, tar bort och strukturerar om så kan det uppstå 404-sidor. Har du även anslutit din butik till Google Search Console så indexerar de din butik vid en viss tidpunkt. Om du ändrar i din navigation eller tar bort vissa sidor efter att butiken har indexerats så kan kunden ledas till en 404-sida om den ursprungliga produkten, sidan eller kategorin har ändrats.

Vad kan jag göra för att förhindra att detta sker?

Under Inställningar > Länkar så kan du skapa 301-länkar som dirigerar besökaren till rätt sida, trots att besökaren har gått in på en sida som inte längre finns. Upptäcker du exempelvis att du har en 404-sida i din butik och vet att denna sida egentligen ska gå till en annan plats i din butik så kan du skapa en 301-koppling. Vet du med dig att du har ändrat exempelvis din URI för en produkt så kan det även vara en god idé att skapa en 301-länk i förebyggande syfte. Du kan läsa mer om 301-länkar och hur du skapar dessa här.

Tips

Du kan redigera din 404-sida. Skulle du omedvetet ha en 404-sida i din butik så kan det kännas skönt att besökaren ändå får en form av förklaring för varför de inte hamnar på den plats i din butik som de förväntat sig. Det är även bra om du då lägger in en knapp eller liknande som besökaren kan klicka på och då hamna på din startsida (så att besökaren kan se allt du erbjuder samt får en chans att leta upp den riktiga sida i din butik som de tänkte besöka). Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att redigera din 404-sida här.

Så här kan en redigerad 404-sida exempelvis se ut:

404-sida

 

Var detta till hjälp?